PIERCING

Navelpiercing_1
Öronbild allmän_1

Du bör inte pierca dig om du…

 • Inte har ätit de senaste 6 timmarna, då lågt blodsocker ökar risken för yrsel och illamående i samband med utförandet. Lågt blodsocker kan även medföra ökad blödning, så ta gärna med frukt eller godis för att kunna höja blodsockret under arbetets gång.

 • Har ätit acetylsalisylpreparat (Magnecyl, Treo) de senaste dagarna. Preparaten kan ha en blodförtunnande effekt.

 • Nyligen varit kraftigt sjuk och immunförsvaret och kroppen kan vara ansträngd efter en infektion.

 • Bär på en kraftig infektion, t.ex. förkylning eller influensa. Kroppens normala bakterieflora kan åstadkomma en oönskad infektion i samband med en ny piercing.

 • Nyligen lämnat blod eller plasma.

Piercing utförs inte om du…

 • Är under 18 år utan målsmans godkännande, antingen genom att vara med på plats eller via Facetime. Tänk även på att ta med giltig legitimation.

 • Är påverkad av alkohol eller droger.

 • Bär på någon form av överförbar blodsjukdom, som t.ex. HIV, Hepatit B eller C.

 • Tar blodförtunnande mediciner eller har en sjukdom som påverkar blodets koagulering utan att först rådfråga läkare.

 • Är gravid.

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att neka att göra en piercing.