Annie fortsätter med studier..

Den 19/8 arbetar Annie sin sista dag, då hon skall fortsätta med sina studier.
Vi önskar henne all lycka!:)